Telad za tov

ПЗ Агроцентар Шипово планира да врши услужни откуп телади од 100 до 150 кг, за фарме које се баве товом јунади. Слике доступних телади за продају биће окачене на сајт.