Projekti

Општине Шипово аплицирала је на позиву расписаном од стране Инвестиционо развојне банке Републике Српске за грант средства са пројектом под називом “ Формирање сабирних мјеста за откуп свјежег сировог млијека на подручју општине Шипово”. Општина је потписла уговор о реализацији пројекта са Инвестиционо развојном банком Републике Српске, пројекат ће бити имплементиран у наредних 8 мјесеци. ПЗ Агроцентар је партнер на пројекту општини Шипово, задруга ће добити 10 нових лактофриза. Лактофризи ће служити да се прошири откупна мрежа за млијеко и да се укључе нови кооперанти у систем откупа млијека. Општине Шипово аплицирала је на позиву расписаном од стране Инвестиционо развојне банке Републике Српске за грант средства са пројектом под називом “ Формирање сабирних мјеста за откуп свјежег сировог млијека на подручју општине Шипово”. Општина је потписла уговор о реализацији пројекта са Инвестиционо развојном банком Републике Српске, пројекат ће бити имплементиран у наредних 8 мјесеци. ПЗ Агроцентар је партнер на пројекту општини Шипово, задруга ће добити 10 нових лактофриза. Лактофризи ће служити да се прошири откупна мрежа за млијеко и да се укључе нови кооперанти у систем откупа млијека.