Mlijeko

 
 

Основна активност ПЗ Агроцентар Шипово је откупљивање свјежег сировог млијека и уређивање стања у облати мљекарства. Прије покретања активности откупа млијека од стране ПЗ Агроцентар Шипово, цијена млијека се кретала од 0,35 до 0,45 КМ, исплате су касниле по 5 мјесеци. За мање од годину дана рада ПЗ Агроцентар Шипово је уредио стање у области млијека у општини Шипово, исплате копернатима су редовне а цијена је порастла са 0,35 КМ на 0,52 КМ.