Junice

Коперанти ПЗ Агроцентар Шипово продају проплодан материал у виду гравидних јуница. Слике доступних јуница за продају биће окачене на сајт.